Podněty pro projektový tým

Třetí část je věnována Vašim dotazům a podnětům pro projektový tým ze strany přihlášených neformálně pečujících v této sekci. Projektový tým a odborný tým poradny bude vaše dotazy a podněty přímo v této části s Vámi komunikovat a poskytovat Vám i přímou podporu, pokud to bude třeba. Současné Vám bude dávat i zpětnou vazbu, jak bylo naloženo s Vašimi zaslanými podněty s ohledem na přípravu tzv. strategických doporučení, které jsou součástí projektu a budou určena pro zaměstnavatele a veřejnou správu. Samozřejmě, že veškeré zpětné vazby týkající se situace a potřeb neformálně pečujících jsou zcela anonymní.
Nemáte potřebná oprávnění pro čtení nebo zobrazení témat v tomto fóru.

Přihlásit se

 
Tato kategorie nemá žádná fóra.